T.K.W.C.Y.
Piisab vajutusest mõnele nupule ja operaatori ette ekraanidele kuvatakse ülevaatlikul kujul tootmise analüüsi tulemused.

Tiiu Erelt, Väike Uudissõnastik.